Pozice a stanoviska

Adekvátní cíl pro ČR: 29-32 % hrubé spotřeby energie z OZE ve 2030

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

„V kontextu včera zveřejněného návrhu je zřejmé, že stát bude muset předělat Národní energeticko-klimatický plán. Čtyřiceti procentnímu podílu obnovitelných zdrojů na úrovni EU do roku 2030 by mělo podle metodiky výpočtu Evropské komise Česko přispět 29-32 % (podíl hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2030; ten současný činí 22 %; pozn. redakce).

 

„Přetahování o dva, tři procentní body nemá smysl. Tak jako tak jde prakticky o zdvojnásobení současného stavu, to je možné zajistit pouze jasným pozitivním přístupem státu. Váhání a zpochybňování, jestli jsou obnovitelné zdroje priorita, musí v Česku skončit.”

 

„Hlavním motorem této proměny v energetice bude rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější čistou energii. Zelené evropské fondy už nejsou tím tahounem, byť ještě pár let potřeba budou. Největší výzvou pro Česko zůstává nutnost změnit přístup státu, obnovitelné zdroje propagovat a vytvářet vhodné podmínky. Postavit větrnou elektrárnu nesmí trvat deset let a fotovoltaičtí samovýrobci nemohou být omezeni při výběru střídačů kvůli zastaralému fázovému měření, abych uvedl jen dva příklady za vše.”

 

„Transformace energetiky přináší vedle decentralizace výrobní základny také decentralizaci vlastnickou. Namísto několika málo energetických firem vlastnících pár desítek elektráren zde během dekády vzniknou statisíce zdrojů vlastněných samovýrobci, podnikateli, domácnostmi, obcemi, využívající i energetická společenství. Je oprávněné předpokládat, že role státu by měla být těmto trendům vytvářet podmínky.”