01

02

03

04

05

06

07

08

„Věříme, že energetika bude zcela obnovitelná. Dřív, než si mnozí myslí.“

Štěpán Chalupa

Předseda

Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zastupujeme všechny druhy obnovitelných zdrojů

Sjednocujeme a obhajujeme zájmy našich členů a partnerů

Naše aktivity

Už několik dekád žijeme obnovitelnými zdroji. Energie slunce, vody, země a větru je součástí naší DNA.

Více o spolupráci

Jsme partner státní správy

Zastupujeme sektor obnovitelné energetiky při přípravě legislativy a dotací. V krajích, v Praze i v Bruselu.

Spojujeme hlasy podnikatelů

Společná stanoviska rozvíjíme v diskuzích. Vítáme aktivní a dáváme prostor všem. Jsme otevřeni novým partnerstvím.

Stavíme na vzájemné důvěře

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích a postupně budované důvěře. Rychlý zisk není náš styl.

Předsednictvo

Štěpán Chalupa

Předseda

Aleš Hradecký

Místopředseda

Ladislav Seidler

Místopředseda

Vladimír Zachoval

Místopředseda

Radek Červín

Člen předsednictva

Tomáš Matuška

Člen předsednictva

Libor Soukup

Člen předsednictva

Jan Šafanda

Člen předsednictva

Kancelář

Štěpán Chalupa

Předseda

Martin Bursík

Senior Advisor

Hana Schvarczová

Vedoucí sekce Legislativa

Aleš Kuták

Vedoucí sekce Dotační programy

Šárka Schustrová

Sekretariát