01

02

03

04

05

06

07

08

Dokumenty

Stanoviska či připomínky ke klíčové legislativě a dotačním titulům. Ale také praktické rady pro obce, podnikatele a domácnosti.

publikováno: 27.9.2023

Česko 2030: více než třetina elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů

Česko se po letech stagnace začíná vracet k obnovitelným zdrojům. Komora OZE předkládá Vládě prognózy pro rozvoj čisté energetiky. Přečtěte si hlavní závěry ve shrnující prezentaci, níže si můžete stáhnout celou aktualizovanou analýzu

Celá analýza ke stažení
(pdf, 446 KB)

publikováno: 11.8.2023

Kachlová kamna: spotřebitelské desatero pro výběr

Základní doporučení je vybrat dobře kamnáře. Ten zákazníka provede celým procesem výběru správného topidla a je zárukou, že kamna budou sloužit několika dalším generacím. Přečtěte si podrobné rady v dokumentu níže a pro výběr osvědčených kamnářů můžete použít databázi Cechu kamnářů.

Desatero pro výběr kachlových kamen
(pdf, 2 MB)

publikováno: 11.8.2023

Solárně termické systémy: spotřebitelské desatero pro výběr

Kvalitní firma pro instalaci solárních termických systémů by se měla prokázat dostatečným množstvím realizací, ideálně z okolí instalace. Další rady, jak správně vybírat nový zdroj energie i instalační firmu, najdete ve spotřebitelském desateru.

Desatero pro výběr solárně termického systému
(pdf, 979 KB)

publikováno: 17.6.2023

Větrné elektrárny: rady pro obecní zastupitele, jak přistupovat k nabídkám

Zástupci obcí se dozvědí, jak přistupovat k nabídkám zástupců větrných firem. Praktického rádce připravila a v roce 2024 aktualizovala Česká společnost pro větrnou energie společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jak se staví a provozuje větrná elektrárna
(pdf, 643 KB)

publikováno: 3.5.2023

Stanovisko komory k přípravě Lex OZE 2, která umožní sdílení energie

Navrhujeme co nejjednodušší sdílení například v rámci rodiny a prevenci tvorby paralelních energetických systémů a zneužití komunitní energetiky.

Dokument ke stažení
(pdf, 73 KB)

publikováno: 22.3.2023

Fotovoltaika: desatero a další doporučení

Než oslovíte možné dodavatele fotovoltaiky, přečtěte si, na co se zaměřit při výběru. Až budete hledat firmy k oslovení,  můžete vybírat z adresáře Cechu akumulace a fotovoltaiky, kde jsou uvedené pouze firmy, které se zavázaly dodržovat etický kodex a lze je tak pro instalaci doporučit. Níže najdete i rady, jak postupovat, pokud se Vám spolupráce s dodavatelem zadrhla.

 

Desatero pro výběr fotovoltaiky
(pdf, 820 KB)
Jak si ověřit návratnost fotovoltaiky?
(pdf, 344 KB)
Ochrana zákazníka proti nekalým praktikám
(pdf, 2 MB)

publikováno: 9.2.2023

Tepelná čerpadla: spotřebitelské desatero pro výběr

Doporučení, podle čeho vybírat tepelné čerpadlo a instalační firmu. Firmu si můžete také prolustrovat přes ověřené recenze od zákazníků na Refsite.info.

Desatero pro výběr tepelného čerpadla
(pdf, 596 KB)

publikováno: 16.6.2022

Možnosti rozvoje geotermální energie do roku 2027

Studie shrnuje geotermální potenciál a rámcové podmínky jeho využití v ČR a rozpracovává čtyři možnosti pětiletého rozvoje sektoru do roku 2027. Výstup vznikl v rámci projektu podpořeného TAČR.

Dokument ke stažení
(pdf, 2 MB)

publikováno: 30.11.2021

Potenciál rozvoje fotovoltaiky na carportech a na zastřešení parkovišť

Fotovoltaiky stavěné na zhruba 3 600 veřejných čerpacích stanicích by dokázaly ročně dodat zhruba 100 gigawatthodin (GWh). Dalších 380 GWh mohou vyrobit fotovoltaiky stavěné na carportech (zastřešení parkovacích míst) u existujících nákupních a zábavních center. Analýza vznikla v rámci projektu podpořeného TAČR.

Dokument ke stažení
(pdf, 778 KB)

publikováno: 30.11.2021

Potenciál stávajících OZE pro nabíjení elektromobilů

Analýza potenciálu stávajících obnovitelných zdrojů energie o instalovaném výkonu vyšším než 200 kWe pro nabíjení elektromobilů na základě vzdálenosti od sítě frekventovaných silnic. Dokument vznikl v rámci projektu podpořeného TAČR.

Dokument ke stažení
(pdf, 148 KB)

publikováno: 18.11.2020

Principy spravedlivé a efektivní podpory z Modernizačního fondu

Principy spravedlivé a efektivní podpory
Komora OZE coby zástupce sektoru obnovitelných zdrojů proto požaduje změnit textaci tak, aby finanční podpora Programu 2 RES+ na obnovitelné zdroje byla přístupná všem typům zájemců bez rozdílu.

Dokument ke stažení
(pdf, 121 KB)

publikováno: 16.6.2020

Studie potenciálu větrné energie

Tuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Studii připravil Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro Českou společnost pro větrnou energii a Komoru obnovitelných zdrojů energie.

Dokument ke stažení
(pdf, 2 MB)

publikováno: 9.6.2020

Challenging the low ambition

Renewables in National Energy and Climate Plans of Visegrad countries.

Renewable energy associations from Czechia, Hungary, Poland, Slovakia and Austria analysed the final National Energy and Climate Plans (NECPs) and evaluated the gaps between the plans and the renewable energy potential. These plans will guide renewable energy development in EU members states until 2030.

This document covers the ambition of the Visegrad countries and Austria in increasing the share of renewables in the next decade. It is a product of an informal cooperation within the Visegrad+ for Renewable Energy platform founded in May 2019 in Prague and supported by the European Renewable Energies Federation.

Dokument ke stažení
(pdf, 1 MB)

publikováno: 9.6.2019

Česko na cestě k uhlíkové neutralitě

Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace)
Květen 2020

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití potenciálu, který má ČR k dispozici, by mělo být strategickým cílem naší země. Jde o ekonomicky nejefektivnější energetické zdroje, které poskytují veřejnou službu v podobě snížení emisí skleníkových plynů (boj s klimatickou změnou) a znečištění ovzduší, zlepšení zdraví obyvatelstva a vytváření příležitostí pro modernizaci průmyslu. Umožňují široké veřejnosti a obcím zapojit se do energetického systému.

Dokument ke stažení
(pdf, 1 MB)

publikováno: 21.12.2016

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 zveřejněného dne 14. prosince 2016

Dokument ke stažení
(pdf, 542 KB)

publikováno: 13.12.2016

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komora OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie zveřejněného dne 6. prosince 2016

Dokument ke stažení
(pdf, 718 KB)

publikováno: 11.11.2016

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

Dokument ke stažení
(pdf, 701 KB)

publikováno: 11.11.2016

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Dokument ke stažení
(pdf, 487 KB)

publikováno: 10.10.2016

Nesouhlasné stanovisko a výzva k vydanému cenového rozhodnutí

Nesouhlasné stanovisko a výzva Komory OZE k vydanému cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017

Dokument ke stažení
(pdf, 495 KB)

publikováno: 14.9.2016

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017

Dokument ke stažení
(pdf, 652 KB)

publikováno: 18.12.2015

Otevřený dopis

Výzva k vypsání podpory

Jménem provozovatelů obnovitelných zdrojů energie žádáme Energetický regulační úřad o dodržování zákona a Evropského práva a vydání cenového rozhodnutí stanovující podporu pro rok 2016 pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 v co nejkratším termínu, a to do konce roku 2015.

Dokument ke stažení
(pdf, 544 KB)

publikováno: 8.10.2015

Pozice Komory OZE k návrhu NAP

Pozice Komory OZE k návrhu aktualizace Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie.

Dokument ke stažení
(pdf, 334 KB)

publikováno: 31.3.2015

Analýza větrné energetiky v ČR

Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší dotace. A vznikne 17 až 23 tisíc pracovních míst. Tato analýza je první dílčí studií analýzy, která mapuje realizovatelný energetický a ekonomický potenciál jednotlivých obnovitelných zdrojů. Další analýzy budou postupně představeny během následujících měsíců, v době dopracovávání dvou kontroverzních vládních dokumentů – Aktualizace Státní energetické koncepce a Akčního plánu rozvoje jaderné energetiky.

Větrná energetika zažívá celosvětově nebývalý rozvoj. V Evropě se v loňském roce větrné elektrárny podílely celými 44 % na nově postavených zdrojích, a přesvědčivě tak porazily všechny ostatní1. Celosvětově výkon nových větrných elektráren přesáhl 51 GW2. Hlavním důvodem jejich úspěchu byla ekonomika: větrné elektrárny vyrábějí elektřinu nejlevněji ze všech obnovitelných zdrojů.

Dokument ke stažení
(pdf, 2 MB)

publikováno: 7.7.2014

Připomínky Komory OZE k novele zákona

Komora obnovitelných zdrojů energie má zásadní připomínky k předloženému návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pod č.j. MPO 22094/14/32100/01000.

Předložený návrh zákona nemůžeme vnímat jinak, nežli jako další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. V předložené podobě je návrh zákona mj. v rozporu se zákazem retroaktivity, když má být nově omezeno právo výrobce na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů u stávajících výroben. Návrh žádným způsobem nezajištuje další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů v ČR. Návrhy neakceptují přirozený vývoj dostupných technologií ve světe, které zjevně míří k decentralizaci malé energetiky. V geopolitických podmínkách ČR je nezbytné sledovat vývoj ve světě a okolních zemích a včasně a citlivě upravovat legislativu tak, aby se podnikatelské subjekty v rámci ČR těchto rozvojových tendencí v přiměřené míře mohli aktivně účastnit. Opačný postup nezvratně vede k zaostávání ČR.

Dokument ke stažení
(pdf, 1 MB)

publikováno: 22.8.2013

Oznámení Komory OZE o vyloučení člena (CZEPHO)

Oznámení Komory OZE o vyloučení člena

Dokument ke stažení
(pdf, 140 KB)

publikováno: 6.8.2013

Připomínky k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Aktuální připomínky Komory OZE k návrhu novely Zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie před 1. čtením v PSP ČR

Dokument ke stažení
(pdf, 2 MB)

publikováno: 18.4.2013

Kritizujeme novelu zákona o POZE

Úspory podle MPO: za novelu zákona zaplatíme 1,5 biliónu korun.

Komora OZE ostře kritizuje návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, který namísto úspor a stabilizace povede ke zvýšení ceny elektřiny kvůli dotacím do spalování fosilních paliv, odpadu ve spalovnách a také do výroby elektřiny v plánovaných nových jaderných reaktorech.

Dokument ke stažení
(pdf, 404 KB)

publikováno: 17.4.2013

Kritická analýza návrhů na změny zákona o POZE

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje změny zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. Ti, kteří očekávali, že nový zákon o podporovaných zdrojích energie, v kombinaci s vládou schváleným Národním akčním plánem obnovitelných zdrojů energie, přinese stabilitu podnikatelského prostředí, se mýlili. Rozvoj technologií OZE v mezích Národního akčního plánu obnovitelných zdrojů do r. 2020 zpochybnila sama vláda, která v návrhu Státní energetické politiky naplánovala zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od r. 2015. A současný návrh novely zákona zastavuje provozní podporu všem obnovitelným zdrojů energie uvedeným do provozu již k 1.1.2014.

Dokument ke stažení
(pdf, 753 KB)

publikováno: 11.9.2012

Stanovisko Komory OZE k návrhu Státní energetické koncepce

ENERGETICKÉ PLÁNY MPO: VZHŮRU K SOCIALISTICKÝM ZÍTŘKŮM.
Výzva vládě k odmítnutí návrhu Státní energetické koncepce.

Zatímco moderní státy investují do efektivity, energetických úspor a nahrazují neobnovitelné zdroje energie zdroji obnovitelnými, ministerstvo průmyslu a obchodu ignoruje tyto trendy a prosazuje vizi České republiky, která bude v roce 2040 muzeem uhlí a atomu. Ve stejném roce má být dle MPO podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny pouze 15 %, zatímco moderní ekonomiky v té době plánují nahradit obnovitelnými zdroji energie zhruba 60 % spotřeby. Aby mohlo MPO zachovat status quo a vyhnout se radikální modernizaci energetiky, plánuje prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severozápadních Čechách, rozšíření těžby uranu, výstavbu nových jaderných reaktorů a masivní spalování odpadu namísto recyklace. To má být vize budoucnosti.

Dokument ke stažení
(pdf, 2 MB)