Tiskové zprávy

Čekací lhůty na obnovitelné zdroje – výsledky průzkumu mezi členy

„Firmy na jedné straně obnovily své dodavatelské řetězce a najaly a školí nové zaměstnance. A na druhé straně stát zjednodušuje podmínky a zpřístupňuje dotace novým skupinám spotřebitelů. Domnívám se, že zájem domácností podporuje i příprava podmínek pro sdílení energie,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Miroslav Mikeš, člen vedení Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:

„Z výsledků šetření jasně vychází skvělá zpráva pro žadatele v Nové zelené úsporám Light: senioři i zranitelné domácnosti mohou ušetřit za energii už v letošním roce. Díky rychlé instalaci fotovoltaiky stihnou i hlavní letní sezónu.”

Petr Horký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:

„Domnívám se, že sledujeme stabilizaci trhu, kdy dodací lhůty jsou pro zákazníky přijatelné a stát domácnosti podporuje.”

Jiří Kalina z Československé společnosti pro sluneční energii, řekl:

„Jsme rádi, že se pomalu stabilizují dodávky výrobců zejména zásobníkových ohřívačů a akumulačních nádrží a můžeme tak pomoci domácnostem rychle k výrazným úsporám energie.”

Další prvek ochrany proti solárním šmejdům

Spotřebitelská doporučení ve formě dvou Desater – pro fotovoltaikutepelná čerpadla – představili zástupci Komory OZE, AVTČ a CAFT společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem životního prostředí ČR začátkem února 2023. Desatera přináší spotřebitelům praktické rady, jak krok za krokem postupovat při výběru kvalitního tepelného čerpadla a fotovoltaiky a jak poznat spolehlivou instalační firmu.

„Firmy sdružené u nás jsou nově vázány etickým kodexem a nově jsme připravili i speciální Desatero pro nejzranitelnější zákazníky v Nové zelené úsporám Light,‘ řekl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Příloha

[1] Čekací lhůty a objem zakázek, dotazníkové šetření mezi instalačními firmami. Březen až duben 2023. Výsledky průzkumu v grafech a komentářích: fotovoltaika, tepelná čerpadla a solární kolektory
Šetření se zúčastnila víc než polovina firem sdružených v oborových asociacích z celé ČR: Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), Asociaci pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Československé společnosti pro sluneční energii (ČSSE).