Tiskové zprávy

Co čeká spotřebitele a samovýrobce energie po 2020?

Co:

  • Jaké konkrétní novinky čekají domácnosti, školy, obce a další spotřebitele či malovýrobce energie po roce 2020?
  • V Bruselu finišují přípravy zimního energetického balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.                          
  • Obsah laikovi těžko srozumitelných osmi legislativních návrhů (o více než 1 400 stranách) rozeberou energetičtí experti z Komory obnovitelných zdrojů energie. Po krátkém představení bude prostor na dotazy a diskuzi.

Kdy:    ve středu 20. září od 8,30 hodin (do cca 10-10,30)

Kde:    Praha, Sněmovní 147/7; tramvaj: Malostranské náměstí; metro A: Malostranská

Kdo:

  • Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie
  • Martin Bursík, nezávislý konzultant v energetice

Kontakt:

  • Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Účast na pracovní snídani je bezplatná, ale pomůže nám, když svou účast potvrdíte.