Tiskové zprávy

Dohnat zpoždění a začít chystat podmínky pro samovýrobce, komunitní energetiku a aukce

Zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE), která v Česku zastupuje celý sektor obnovitelné energetiky včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí, blahopřejí nově jmenovaným členům Rady ERÚ.

Za prioritu práce nové Rady označili zástupci Komory OZE:

– začít upravovat či tlačit na úpravu technických aspektů, které umožní rozvoj decentralizovaných zdrojů tak, jak to předpokládají platné strategické vládní dokumenty: Národní akční plán pro chytré sítě, Státní energetická koncepce nebo Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Noví radní by se měli zaměřit na zjednodušení podmínek připojování, zharmonizování způsobu měření, ale také tlačit na postupné přebudování přenosové a distribuční sítě tak, aby byly v budoucnosti schopné pojmout větší podíl decentralizované elektřiny

–  začít připravovat prostředí pro nová opatření, která začne chystat příští vláda v souvislosti s přijímáním evropských předpisů sdružených pod tzv. Zimním energetickým balíčkem. K nejdůležitějším opatřením z pohledu domácností, podnikatelů a obcí budou patřit motivace pro samovýrobce, zavedení podpory pro komunitní energetiku či vznik energetických, technologicky specifických aukcí.

Jan Habart, místopředseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

“Přejeme jmenovaným členům Rady ERÚ úspěšný start jejich práce. Jako zástupci sektoru čisté a stále levnější energie uvítáme, pokud se Radě povede dohnat zpoždění a rozjet práce na zavádění decentralizované energetiky. Vláda říká, že tu chce mít kolem roku 2040 skoro čtyři milióny decentralizovaných výroben. To se ale nestane jen tím, že si to vláda napíše a schválí. Je potřeba zjednodušit proces připojování, zharmonizovat způsob měření a tlačit na úpravy distribuční a přenosové sítě tak, jak to předpokládají vládní dokumenty. Zároveň ERÚ bude stát před úkoly spojenými se zaváděním nových principů, které příští vláda začne připravovat tak, jak budou probíhat jednání o jednotlivých částech Zimního balíčku. Jde o důležitá opatření, která domácnostem, podnikatelům i obcím usnadní pořizovat si střešní fotovoltaiky nebo začít budovat komunitní energetiku. Jsme novým radním velice rádi k dispozici s čímkoliv, co budou kolem obnovitelných zdrojů potřebovat.”

Kontakty:

Jan Habart, místopředseda Komory OZE, jan.habart@komoraoze.cz, 603 273 672

Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

  

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.