Tiskové zprávy

Energetičtí ministři EU dnes rozhodují o nárůstu obnovitelných zdrojů do roku 2030

Evropská komise ve svém loňském návrhu Zimního energetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany směrnice navrhla cíl 27 %. Klíčový výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) koncem listopadu odhlasoval navýšení cíle na 35 %. Komora OZE upozorňuje, že na rozdíl od současně platných cílů pro obnovitelné zdroje návrh pro rok 2030 neobsahuje konkrétní cíle pro jednotlivé členské země [1] a že podíl, který vyplývá pro Česko, je příliš nízký. 

Celoevropský 35% cíl znamená pro Česko dosáhnout v roce 2030 podílu 26 % energie z obnovitelných zdrojů, jak vyplývá z textu pozměňovacích návrhů ke směrnici. Přitom aktuální podíl OZE na spotřebě energie v Česku činí přibližně 15 %, jak ukazují listopadové statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. [2] Navýšení podílu z 15 % v roce 2020 na 26 % do roku 2030 považuje Komora OZE za zbytečně nízkou ambici. Např. v porovnání s růstem podílu OZE v minulé dekádě jde o zpomalení tempa. [3] Vyšší podíl a ambicióznější tuzemská opatření by přitom domácnostem i podnikům přinesly atraktivnější pobídky, aby si elektřinu a teplo vyráběly z čistých, domácích zdrojů.

Komora OZE rovněž upozorňuje, že cíl 26 % je druhým nejnižším cílem ze všech členských států EU (po Lucembursku). I uhelné Polsko by mělo navýšit svou výrobu z OZE na 28 %. Na druhé straně statistiky je Švédsko s plánovaným podílem 63 %. Těžší úkol čeká například jadernou Belgii, která by měla navýšit podíl OZE z dnešních 8 na 26 % nebo Irsko (z 9 na 33 %) či Holandsko (z 6 na 29 %) a Británii (z 8 na 32 %). Aktuální výše podílů OZE na spotřebě v zemích EU přebíráme ze studie od Technické univerzity ve Vídni a analytické společnosti Ecofys [4]. Cílové podíly přejímáme dle pozměňovacího návrhu ke směrnici přijatého výborem ITRE.

Definitivní rozhodnutí o podobě směrnice přijme plénum Evropského parlamentu během jara 2018.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

“Obáváme se, že nahrazení cílů pro jednotlivé členské státy jedním celounijním nepřispěje v členských státech k žádoucímu nastartování rozvoje obnovitelných zdrojů. Ministři energetiky dnes můžou předvést svaly a ukázat Komisi i Parlamentu, že chtějí ambicióznější mety. Česko považujeme za technologicky velmi vyspělé, takže by si mělo klást ambicióznější cíle.”

Kontakty

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387
Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Prameny

[1] Tisková zpráva výboru ITRE, dostupné zde (včetně citací zpravodaje RED II)

[2] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016. MPO. Listopad 2017. Dostupné zde

[3] V minulém období, kdy cíl pro Česko byl stanoven směrnicí 2009/28/EC na 13 %, narostl podíl obnovitelných zdrojů narostl z 8.8% v roce 2010 na 15 % v roce 2016. Do roku 2020 již podíl výrazně neporoste, odhadují zástupci Komory OZE.

[4] National benchmarks for a more ambitious EU 2030 RES target. Červen 2017. Dostupné zde