V médiích

Letošní rok se může stát pro energetiku v Česku přelomový. Hlavně díky možnosti sdílení energie

Předseda Komory OZE bilancuje končící a začínající rok (komentář pro Hospodářské noviny)

Zítra to bude rok, kdy začala platit zdánlivě nenápadná změna energetického zákona. Dá se očekávat, že ji jednou budeme hodnotit jako jeden z milníků v přechodu na novou energetiku. Takzvaný Lex OZE I ubral byrokracie. Především však sekundární legislativa zavedla vůbec první možnost sdílet přebytky elektřiny. Z levné solární energie tak poprvé mohly začít těžit nejen majitelé domů, ale i jejich nájemníci. Novinka pomohla nastartovat zájmu o fotovoltaiku v bytových domech a společně s Novou zelenou úsporám se stala nástrojem k nižším účtům za energie pro středněpříjmové a nízkopříjmové domácnosti. Odhadujeme, že vloni si novou solární elektrárnu pořídil rekordní počet více než stovky tisíc spotřebitelů, především domácností. 

Zákon roku přináší sdílení a digitalizaci

Zákonem roku 2023 v energetice je však jiná novela, Lex OZE II, která už letos od prvního července umožní všem výrobcům elektřiny – velmi jednoduše – sdílet přebytky své výroby. S rodinou, přáteli, mezi podnikateli či jejich provozovnami nebo třeba mezi obecními budovami. Za cenu, jakou si dohodnou, v rámci celého Česka a bez nutnosti vytvářet energetická společenství. Česko tak jako patrně první země v EU zavádí právo aktivních zákazníků na jednoduché sdílení energie. 

Vedle sdílení a dalších důležitých věcí novela přináší základ digitalizace české energetiky, což je zlomový bod v přeměně na nový systém postavený na obnovitelných zdrojích a prvcích flexibility. Ta může mít nejrůznější podoby, cílem jsou dlouhodobě dostupné obnovitelné energie, které pomáhají k čistému životnímu prostředí, ale zbavují i závislosti na dovozech z nesolidních zemí v čele s Ruskem.

Všechna razítka za rok či dva

Během jara nejméně na dvou lokalitách jeřáby vztyčí nové větrné elektrárny. Do intenzivních jednání s investory vstoupilo vloni mnoho obcí. Díky nově vytvořenému Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, sjednocení všech razítek z oblasti životního prostředí do jednoho (jednotné environmentální stanovisko) a dokončenému zjednodušování schvalovacích procesů by již brzy nemělo vyřízení všech povolení pro větrné a další „síťové” obnovitelné zdroje energie, trvat pět, deset či více let, ale maximálně dva a v akceleračních zónách dokonce jeden rok. 

Efektivnější povolování a digitalizaci státní správy v energetice a stavebnictví dobře zvládla odřídit ministerstva průmyslu a obchodu, místního rozvoje a životního prostředí. V nelehké době, v dravém prostředí nalezla shodu napříč politickými stranami koalice i opozice. S každým novým zdrojem na vodu, vítr, slunce, biomasu či energii okolního prostředí roste naše nezávislost a spotřebitelé získávají větší jistotu dlouhodobě udržitelné a dostupné energie.

Vloni významně posílila ochrana spotřebitelů

Naše komora ve spolupráci se svými členy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem životního prostředí připravila sérii spotřebitelských desater. Ty pomohou s výběrem nového zdroje i zkušené instalační firmy všem zájemcům o tepelné čerpadlo, solární kolektory, fotovoltaiku či kachlová kamna. Rady pro obecní zastupitele, jak přistupovat k nabídkám na stavbu větrných elektráren, zase shrnujeme ve větrném desateru.

Ještě je co na práci

Zákonem roku 2024 v energetice by mohl být Lex OZE III, který přinese především pravidla pro poskytování flexibility včetně pravidel pro ukládání elektřiny. To pomůže rozvíjet další obnovitelné zdroje, z nichž některé se navzájem výborně doplňují mezi sebou: především jarní a letní výroba ve fotovoltaice doplňuje především podzimní a zimní výrobu větrných elektráren, která zase dobře koreluje se zvýšenou spotřebou elektřiny v tepelných čerpadlech během topné sezóny. Řiditelné bioplynky a špičková výroba ve vodních elektrárnách jsou nejlepšími alternativami pro stabilizaci a aktivní podporu sítě.

Od letošního roku má nová energetika další očekávání. Především je potřeba dokončit zefektivňování povolovacích procesů pro velké zdroje v souladu s přijatou revizí evropské obnovitelné směrnice, v legislativě se bude upravovat fungování trhu s elektřinou. Bude potřeba dál upravovat podmínky dotačních programů pro rodiny v Nové zelené úsporám, ale i pro podnikatele v Modernizačním fondu. Domácnosti by jistě uvítaly rozšíření možnosti předfinancování a bezúročných půjček i mimo program Babička. Z druhé strany bude potřeba dál trpělivě odbourávat předsudky a šířit zkušenosti o skutečném fungování obnovitelných zdrojů.