Pozice a stanoviska

Modernizační fond: druhý pokus o přihrávku velkým hráčům?

Návrh pravidel na rozdělení 150-200 miliard z Modernizačního fondu dnes projedná Vláda. Materiál překládá ministr Brabec. Má jednu zásadní chybu: větší část peněz klíčového programu RES+ na 3 roky alokuje přednostně pro velké energetické hráče. Takový návrh považuje Komora obnovitelných zdrojů energie za diskriminační a nepřijatelný. Program RES+ z Modernizačního fondu bude totiž nejdůležitějším programem na rozvoj obnovitelných zdrojů v začínající dekádě.

Větší část alokace klíčového 2. podprogramu RES+, konkrétně 60 %, má být přednostně určena pro velké energetické společnosti spalující uhlí. Vyplývá to z předloženého návrhu Programového dokumentu k Modernizačnímu fondu. Zvýhodnění velkých energetických hráčů by mělo dle předkládací zprávy platit 3 roky, poté být vyhodnoceno. Vládě návrh předkládá ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Komora obnovitelných zdrojů energie loni v listopadu uvítala [1] rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) podpořit v nastavení pravidel Modernizačního fondu pestré vlastnictví obnovitelných zdrojů energie. Současným návrhem je proto překvapena, považuje ho za diskriminační a proto s ním nesouhlasí.

Program RES+ Modernizačního fondu bude s očekávanou alokací 60 až 80 miliard korun zdaleka největším (a někde i jediným) podpůrným nástrojem rozvoje nových obnovitelných zdrojů v letech 2021 až 2030. Bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

Fond by měl však kromě nepalivových zdrojů poskytovat podporu také na udržitelné využití biomasy v bioplynových stanicích. Právě zde se bude odehrávat velká transformace oboru, který může poskytovat tolik potřebnou flexibilitu a přitom zpracovávat odpady ale také udržitelně získávané suroviny. 

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, řekl:

 

„Většina pro uhelné elektrárenské společnosti, to by byla prohra pro nás všechny ostatní, domácnosti, malé a střední podnikatele i obce. Od členů a partnerů víme, že je velký zájem, i když se o této možnosti lidé dozvídají, až nyní. Nepochybuji, že uhelní matadoři se zkušenostmi z energetiky dvacátého století dokáží vyvinout enormní tlak, věřím ale, že ministr s podporou vlády uhájí rovné podmínky pro všechny a nepřipustí diskriminaci domácností, obcí a podnikatelů.”

Martin Bursík, analytik z Komory OZE, řekl:

 

„Platí snad nějaká omezení nebo hranice pro investice velkých energetických společností? Pokud ne, tak nerozumím tomu, proč by hranice měly platit pro ostatní. Vláda by neměla nikoho zvýhodňovat ani diskriminovat.”

Nikdo nesmí být diskriminován, ani zvýhodňován

V příštích deseti letech by z finanční podpory v Modernizačním fondu měli profitovat občané, obce, živnostníci, zemědělci, malí a střední podnikatelé, ale i velké energetické společnosti. Ať už přímo nebo prostřednictvím komunitní energetiky se do výroby obnovitelné energie bude moci zapojit kdokoliv, a to za rovných podmínek.

Do sektoru výroby energie, jež byl v centralizované energetice dostupný výhradně velkým energetickým firmám, se bude moci zapojit každý, a právě to je demokratizace energetiky. Vlastní spotřeba části vyrobené elektřiny totiž snižuje platby za energie a dochází k posílení jejich energetické nezávislosti.

Diskriminací přitom už je jen to, že energetičtí matadoři jsou s podmínkami a existencí fondu velmi dobře informováni. Nenechávají nic náhodě a velmi intenzivně se na čerpání z fondu připravují. Jejich taktikou bude nahrnutí ohromujícího množství projektů na samém počátku. Ostatní hráči na trhu budou jen obtížně stahovat jejich náskok. To však nemůže být důvodem pro získání privilegií.

Zdroje

[1] Detaily viz tisková zpráva Komory OZE