Tiskové zprávy

Montérům se hlásí další a další domácnosti a firmy se zájmem o fotovoltaiku, i v době pandemické krize

Několik stovek fotovoltaických elektráren nainstalovaly montážní firmy na střechy rodinných domů během prvního letošního kvartálu. Další desítky středně velkých elektráren vznikly na střechách firem. Domácnostem i firmám se vyplatí vyrábět si v nich čistou elektřinu pro pokrytí vlastní spotřeby. Zájemci o nové instalace přibývají dokonce i během posledních týdnů, vyplývá z aktuálního průzkumu Komory obnovitelných zdroje energie a Cechu akumulace a fotovoltaiky mezi montážními firmami.

„Trvalý zájem o tyto elektrárny z řad domácností i firem potvrzují stále přibývající žádosti o nové dotace ze strany MŽP a MPO i v době pandemické krize. Dobře nastavený systém podpory pro nové FVE a bateriové systémy je obzvláště nyní přínosem pro rozvoj ekonomiky,“ uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovolatiky (CAFT).

Domácnosti se navíc dnes dočkaly další dobré zprávy. Státní fond životního prostředí (SFŽP), který dotace z Nové zelené úsporám administruje, dnes zveřejnil důležitou dočasnou úpravu dotačních podmínek, která rodinám usnadní čerpat dotaci v situaci, kdy je elektrárna dokončena a připojena k síti, ale distribuční společnost nestíhá vystavit potvrzení o připojení k síti. [1]

 

„Oceňujeme přístup obou ministerstev i Státního fondu, kteří ponechali dotační programy na fotovoltaiku otevřené a teď navíc operativně upravily podmínky pro vyplácení dotací domácnostem. Tyto programy opakovaně vykazují velký zájem veřejnosti o obnovitelné zdroje, což se v době, kdy podniky i domácnosti tlumí své nákupy a investice, bude státu hodit dvojnásob,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Každá nově investovaná koruna z dotačního programu totiž na sebe váže další tří až pětinásobnou investici od soukromých investorů, firem či domácností. Tyto investice se státu vracejí v podobě stabilních či nových pracovních míst, zvýšených odvodů za DPH nebo příspěvků na sociální a zdravotní pojištění.

Výrazné úspory za energie

Pro rodiny přináší FVE doplněná o baterie nebo tepelná čerpadla výraznou úsporu nákladů na provoz domácností.

 

„V současnosti jsme nuceni kvůli pandemii pracovat z domova a proto máme zvýšené náklady. Doma totiž vaříme několikrát za den jídlo pro celou rodinu, pečeme, ohříváme vodu na mytí rukou a sprchování, pereme, děti i rodiče celý den pracují na počítačích. Díky nové elektrárně tak v současnosti mnohem intenzivněji než kdy jindy, pokrýváme většinu spotřeby elektrické energie ze solárních panelů,“ říká Radek Orság majitel domácí střešní fotovoltaiky z Brna a místopředseda CAFT.

 

„Tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou dokáže výrazně pokrýt náklady na energii na vytápění a ohřev teplé vody. Pokud má domácnost vedle fotovoltaiky i baterii na ukládání přebytků energie vyrobené během dne, tak dovede pokrýt spotřebu i večer a v noci, což ještě zvětšuje úspory pro naši domácnost. Díky tomu, že naše rodina používá elektromobil, máme prakticky zdarma i „benzín“. Díky solární energii tak šetříme i za dopravu,“ dodává Orság.

Smysluplná pomoc v těžké době

Z potvrzeného zájmu od členů CAFT o přípravu nových projektů na instalace střešních fotovoltaik jednoznačně vyplývá, že české domácnosti stále více hledají možnosti, jak uspořit za energie. „Tento trend může v blízké době v důsledku pandemické a ekonomické krize, která zvyšuje náklady za energie v domácnostech, sílit,” předpokládá Hradecký.

Také zájem podnikatelů a firem o nové fotovoltaiky pokračuje. Potvrzuje to týdenní nárůst podaných žádostí do výzvy v OP PIK během posledních týdnů, ukazují  statistiky MPO.

  

Praktický každý týden nám naši členové potvrzují, že je firemní zákazníci kontaktují s požadavky na přípravu dalších projektů v rámci současné třetí výzvy pro systémy s či bez akumulace. Oceňujeme, že MPO s ohledem na téměř vyčerpanou alokaci zvažuje dodatečné navýšení prostředků v této běžící výzvě,“ dodává Hradecký.

Díky investicím do nově realizovaných fotovoltaik s podporou OPPIK tak firmy nejen uspoří za elektrickou energii, ale také díky bateriím získají i ochranu proti nečekaným výpadkům elektřiny ze sítě. Nové elektrárny tak snižují firmám náklady na provoz a posilují bezpečnost svých provozů. Střešní fotovoltaika tak pomáhá zejména v době krize firmám k lepšímu uplatnění na trhu.

 

 

Největší brzdou je fázové měření, český unikát

Za vůbec největší „brzdu“ dalšího rozvoje fotovoltaik pro vlastní či lokální spotřebu zástupci sektoru považují požadavek distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě. Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, se v Česku používá měření takzvané fázové. Zákazníci v Česku tak jsou nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se se záludnostmi fázového měření vypořádali. Povinné fázové měření snižuje návratnost fotovoltaických projektů. Je naopak výhodné pro distributory i obchodníky s elektřinou.

Kontakty

●      Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, hradecky@caft. cz, 602 534 684

●      Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387

●      Martin Mikeska, Média a komunikace, Komora OZE, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

Prameny:

[1] Viz web Státního fondu životního prostředí (až úplně dole)