Tiskové zprávy

Obnovitelné zdroje energie jsou svobodné a bezpečné zdroje energie

Zdvojnásobení spotřeby zemního plynu ve výrobě elektřiny do roku 2040 předpokládá dva roky starý Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. [1] Ve výrobě tepla předpokládá nárůst sice „jen” o 17 %, v případě teplárenství jde však o obrovské objemy zemního plynu. [1] Zemní plyn by měl být také klíčovým palivem v připravované transformaci teplárenství, přechodu od uhlí. Přitom jak v teplárenství, tak v elektroenergetice lze zemní plyn nahrazovat obnovitelnými zdroji.

„Považuji za všestranně výhodné společně usilovat o urychlení procesu zavádění obnovitelných zdrojů energie. Jsou to zdroje domácí a přímo tak snižují závislost na dovozu energií včetně těch z Ruska, nepodléhají cenovým turbulencím a pomáhají chránit klima,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. „Naše komora proto nabídla ministerstvům expertízu ze všech sektorů obnovitelné energetiky,” dodal.

Příloha:podklady pro 6 možných příběhů o budoucí roli obnovitelných zdrojů energie:

●      Domácnosti mají téměř vždy levnější alternativu k vytápění plynem

●      2040: třetina elektřiny z větru?

●      2030: až deset geotermálních tepláren

●      Průmysl obnovitelných zdrojů energie jedním z pilířů ekonomické obnovy

●      ČR je schopna do několika let nahradit 10 % své současné spotřeby zemního plynu biometanem

●      Fotovoltaika povinně na nové budovy?