Tiskové zprávy

Raketový nárůst zájmu o fotovoltaiky, tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární kolektory

Na téměř čtyřnásobek vzrostl meziročně zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje. Ukazují to data o počtu podaných žádostí do Nové zelené úsporám za první tři měsíce let 2021 a 2022. Státní fond životního prostředí eviduje od začátku roku 12,2 tisíc žádostí o dotace, přitom loni to ve stejném období byly 3,2 tisíce. 

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

„Pokud se vládě premiéra Fialy podaří odstranit klíčové bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie tak, jak jsme je ve spolupráci s ministerstvy identifikovali a rozpracováváme, tak do pěti let lze očekávat 250 tisíc tepelných čerpadel, 250 tisíc kotlů na dřevo, 100 tisíc akumulačních kamen a krbů, 40 tisíc kotlů na pelety a 30 tisíc solárních kolektorů. Kolem 30 tisíc domácností se připojí na soustavy dálkového vytápění na bioplyn či biomasu.”

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, řekl:

 

„Program NZÚ je i Evropskou komisí hodnocen jako nejúspěšnější program v ČR v oblasti úspor energie, především pro efektivnost vynaložených nákladů na dosažené úspory v konečné spotřebě energie. V programu NZÚ bylo ke konci roku 2021 celkem aktivních (tedy od přijatých až po proplacené) 74 785 žádostí za 20,67 mld. korun. Realizací všech opatření dle aktivních žádostí lze predikovat v rámci NZÚ dosažení úspor v konečné spotřebě energie ve výši cca 8,7 PJ a snížení emisí CO2 o 1 428,5 tis. t/rok.”

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, řekl:

„Další etapa programu Nová zelená úsporám běží než více než dobře. Počty žádostí překonávají čísla z předchozích let a poptávka je týden od týdne vyšší a vyšší. I přesto se snažíme zájem o úspory energie v domácnostech ještě více povzbudit, v květnu poběží intenzivní mediální kampaň. Rovněž si hodně slibujeme od připravovaného programu NZÚ LIGHT. Domácnosti chceme oslovit nabídkou financování jednodušších opatření, které jim přinesou okamžitou úsporu, a zároveň je do budoucna motivovat k hlubším renovacím.“

„Zaznamenáváme stále větší zájem o profesní školení a zkoušky. V poslední době se mezi zájemci objevují uchazeči z řad firem a podnikatelů, kteří chtějí instalaci fotovoltaiky nově zařadit do portfolia svých činností”, říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky,který montážní firmy v Česku sdružuje. V reakci na rostoucí zájem CAFT spustil sérii nových profesních školení, která pomohou urychlit vyřizování poptávek nových zákazníků členům Cechu. „Začínáme připravovat i školení pro nové ale i pro současné montážní pracovníky pomocí techniky rozšířené reality, zájemci se mají na co těšit. Chceme tím zvýšit produktivitu práce a tím umožnit našim členům realizovat více instalací,” dodává Hradecký.

Radek Červín, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:

 

„Současná poptávka je pro náš obor skutečnou výzvou. Jak přední světoví, tak tuzemští výrobci tepelných čerpadel intenzivně připravují navýšení výrobních kapacit a rozšiřují své výrobní závody. Jako zásadní také vnímáme potřebu co nejdříve navýšit montážní kapacity, čehož lze docílit pouze masivním vzděláváním nových montážních firem. Aby byl potenciál tepelných čerpadel naplněn na maximum, je nyní potřeba zaměřit podporu na mělkou geotermii, což rozšíří použití tepelných čerpadel země-voda nejen v rezidenčním segmentu, ale zásadním způsobem může pomoci transformaci teplárenství.”