Pozice a stanoviska

Snazší přístup milionů domácností v panelácích k levné fotovoltaické elektřině právě v prvním čtení projednala Sněmovna

Sněmovna právě v prvním čtení projednala novelu Energetického zákona, tzv. LEX obnovitelné zdroje I. Milionům domácností v bytových domech se tak postupně otevírá cesta k levné, cenově stabilní, domácí a čisté elektřině z fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů. Pomůže i veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům. [1] Ministr Síkela zároveň připravuje k předložení do meziresortního řízení tzv. LEX obnovitelné zdroje II, který zavádí pravidla pro sdílení vyrobené elektřiny v rámci rodiny, mezi přáteli, sousedy, podnikateli a dalšími. Přináší i základní změny nezbytné ke zrychlení instalace a výstavby obnovitelných zdrojů.

Předložení novelizace energetické legislativy u státní správy iniciovala Komora OZE. Obě novely obsahově korespondují s návrhem, který Komora představila veřejnosti začátkem září. Další návrhy by měly následovat.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

„Z pohledu energetické soběstačnosti Česka jde o naprostý průlom, zákony roku, které sníží účty spotřebitelů a pomohou snížit dovoz plynu za stamiliardy korun.”

„Princip aktivního zákazníka přináší možnost vyrábět elektřinu třeba na střeše na chalupě a spotřebovat ji v bytě ve městě.”

„Vedle sdílení, aktivních zákazníků a komunit přinášejí novely zásadní změny pro urychlení výstavby a instalací obnovitelných zdrojů, aby bylo co sdílet.”

„Považujeme za důležité, aby rychle navázaly další kroky, které umožní rozvoj i obnovitelným plynům a jejich plnohodnotnému zapojení do energetických společenství. Bioplynové stanice tak pomocí flexibilních služeb umožní zapojování většího množství výroben obnovitelné elektřiny.”

„Předložení novelizace energetické legislativy považujeme za správný krok Ministerstva průmyslu a obchodu a Vlády. Je škoda, že nedošlo k rychlému schválení, nicméně věřím, že se na zákoně poslanci rychle shodnou, jde o dílčí a jasně pozitivní opatření. Kapacitu úředníků i zákonodárců totiž potřebujeme na další navazující kroky.”

Zdroje

[1] Takzvaný LEX OZE I je novela Energetického zákona, která zvyšuje hranice pro povinnost být držitelem licence na výrobu elektřiny a rovněž pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z OZE do 50 kW, což je velikost, která dobře odpovídá potřebě elektřiny v bytových domech, na veřejných budovách a u malých a středních podnikatelů. Předpokládaná účinnost je od ledna 2023.