Pozice a stanoviska

Startuje vylepšená Nová zelená úsporám

Zástupci instalačních firem komentují upravený dotační program pro domácnosti

Komora OZE vítá rozšíření a zjednodušení pravidel Nové zelené úsporám. Zástupci instalačních firem považují za důležité, že stát pokračuje v tradičně úspěšném programu pro domácnosti. Společně komentujeme novinky v programu a popisujeme aktuální trendy v tepelných čerpadlech, fotovoltaice, solárních termických systémech a kamnech.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl: „Všem zájemcům o novou fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, kamna nebo solární kolektory vřele doporučuji dobře si prostudovat spotřebitelská desatera, kde najdou tipy, jak vybírat nový zdroj i instalační firmu a na co si dát pozor. Jsou k dispozici jak na webu Nové zelené úsporám, tak na webu Ministerstva průmyslu a obchodu EnergieZaMene.cz.”

„Správná firma se bude vždy zajímat o to, čím se v domě vytápí a připravuje teplá voda, jaké jsou účty za energie, kolik a jakých osob v domě žije a jaké mají zvyky a tak dále. Jen tak je schopna připravit projekt majiteli na míru,” řekl Petr Kotek z portálu Refsite.

Na cenové nabídky tzv. od stolu bez prohlídky nemovitosti by neměli lidé ani reagovat. Lidé by si měli dát také pozor na firmy, které vybírají 100% zálohy. Doporučení oborových asociací je v rozsahu 30-50 %, u zranitelné skupiny a seniorů maximálně 10% zálohy na dílo předem. Vedle spotřebitelských desater doporučujeme prolustrovat firmu přes ověřené recenze od zákazníků na www.Refsite.info. Tamtéž jsou k dispozici i kontakty na EKIS poradce, kteří bezplatně pomohou zájemcům o úsporné opatření.

Poprvé podpora pro kachlová kamna a krby

Výše podpory na vybraný instalovaný zdroj je v kategorii kamen a krbů stanovena paušálně na 45 000 Kč a týká se topidel na dřevní biomasu s ručním přikládáním, uzavřenou spalovací komorou, topidel sálavých, teplovzdušných nebo s vodním výměníkem. U zdrojů bez teplovodního výměníku je instalace podpořena pouze v případě, že se zde nově nepočítá s paralelní existencí teplovodní otopné soustavy. V případě starších staveb není ale existence stávajících teplovodních rozvodů pro podání žádosti o dotaci na překážku.

„Individuálně stavěná kamna mohou dobře sloužit sto a více let, pokud je staví proškolený, zkušený kamnář a pokud se s nimi pak správně zachází,” řekl Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.

Podpora se tedy týká stávajících (starších) i nových rodinných domů. Zhotovitelem musí být kvalifikovaný kamnář, tedy odborník s výučním listem nebo úplnou profesní kvalifikací

Tepelná čerpadla: podpora náhrady starých kotlů včetně plynových

Upravený dotační program rozšířil podporu i na instalace tepelných čerpadel s vrty a zemními kolektory, které jsou dražší, ale na druhou stranu o něco efektivnější. Za racionálně nastavenou považují zástupci oboru podporu pro čerpadla nahrazující starší zdroje, ať už plynové nebo na tuhá paliva.

Radek Červín, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl: „Všem domácnostem, které topí atmosférickými plynovými kotli staršími dvaceti let nebo elektrokotli doporučujeme obrátit se na vybraného dodavatele tepelných čerpadel a nechat si spočítat návratnost výměny.”

„Domácnosti, které mají kotle na dřevo nebo uhlí první nebo druhé emisní třídy, by neměly otálet a začít řešit výměnu topného zdroje. Tepelná čerpadla představují pro všechny uvedené případy velmi dobré řešení, jak z pohledu úspor, tak i komfortu užívání.”

Fotovoltaika: méně papírování a lepší podmínky pro bytové domy

Jedním z hnacích motorů poptávky po fotovoltaice v bytových domech jsou od začátku roku 2023 nové podmínky, které umožnily sdílení vyrobené elektřiny v bytových domech a zároveň přinesly osvobození od všech poplatků za distribuci. Další zvýšení zájmu lze očekávat s vyšším bonusem, který Nová zelená úsporám přináší za každou připojenou bytovou jednotku opatřenou optimalizaci spotřeby energie z fotovoltaiky.

Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl: „Počet montážních firem se rychle zvyšuje, protože zájem trhu je stále velký. Všem zájemcům o fotovoltaiku doporučím vybírat mezi našimi členy, kteří jsou vázáni etickým kodexem a procházejí kvalitními školeními. Naši členové také pomohou vyřídit celou dotaci z Nové zelené úsporám, která se v právě vyhlášené výzvě výrazně zjednodušila. Jejich kontakty najdete na webu Caft.cz společně s radami, jak postupovat v jednáních.”

Solární termika: stabilní podpora tradičního čistého zdroje tepla

Zachována byla podpora i pro solární termické systémy. V nových podmínkách výrazně ubylo podkladů, které je třeba doložit. Přesto odborníci doporučují zpracování zjednodušené projektové dokumentace, nebo dodavatelské dokumentace, která prokáže vhodnost umístění slunečních kolektorů a správnost zapojení solárního termického systému k ostatním zdrojům tepla a teplé vody v domě.

Tomáš Matuška z Československé společnosti pro sluneční energii: „Jsme rádi za stabilní podporu solárních termických systémů, která trvá nepřetržitě od začátku programu. Správně navržené fototermické systémy mohou v přechodovém a letním období zajistit kompletní potřebu teplé vody a pomoci přitápět dům. Jedná se o tradiční řešení úspor s prokázanou životností několika desítek let Výhodou je kombinace s dalším libovolným podporovaným opatřením (zdrojem tepla), která dává v mnoha případech ekonomický i ekologický smysl. Pro ulehčení výběru dodavatele je dobré se řídit nově vydaným spotřebitelským desaterem.”

Toto je ukázkový titulek obrázku

Toto je ukázkový text

Galerie s více obrázky

Nadpis 4 úrovně nad tabulkou

efsdffffasdfsadfasfas
fasfasfasdfasfasdfasd
fasdffasdffasfdas
fasdfagaffasdfasdfaghgasd fd s bhdf sgfsObrázky

Přidat blok

„Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj.“

Štěpán Chalupa

Předseda