Tiskové zprávy

Tisková zpráva Komory OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí s předloženými návrhy novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, ke kterým bylo možné do pátku předkládat připomínky. Navrhované změny jsou další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. Podpora obnovitelných zdrojů je již fakticky zastavena. MPO však navrhuje podporu samovýroben elektřiny, která však bude v praxi nefunkční a čistější energii pro domácnosti pomůže pouze na papíře. Návrh také obsahuje retroaktivní ustanovení, které má zkrátit podporu současným provozovatelům např. bioplynových stanic nebo větrných elektráren. Novela v předložené podobě mimo jiné vážně ohrožuje vnímání ČR, jako lokality vhodné pro investice.