Tiskové zprávy

Tisková zpráva Komory OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí a považuje za chybnou, současnou pozici České republiky před jednáním o energeticko-klimatickém balíčku podporující pouze jeden cíl, a to závazný cíl na redukci emisí skleníkových plynů o 35 % do roku 2030.

Komora OZE podporuje stanovení tří závazných cílů, tedy i pro obnovitelné zdroje (OZE) i energetickou účinnost. Jako minimální cíl pro obnovitelné zdroje považujeme cíl podílu 30 % v roce 2030, který svým usnesením doporučil i Evropský parlament.