Tiskové zprávy

Tisková zpráva Komory OZE

Posuzování podpory pro obnovitelné zdroje pokračuje pozitivně. Věcně je proces u konce. Zdržení, způsobené procedurálními a technickými náležitostmi není podstatné, očekáváme, že Evropská komise podporu potvrdí v říjnu a poté bude Energetickým regulačním úřadem vypsána.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v neděli v Událostech ČT potvrdilo, že proces posuzování podpory obnovitelným zdrojům Evropskou komisí tzv notifikace je věcně u konce, zbývají prakticky finální dokončení a formální náležitosti. Evropská komise tedy, jak už bylo uvedeno, při prověřování českého systému pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 považuje podporu za přiměřenou a v souladu s vnitřním trhem. To znamená, že podpora měla, je a má být vyplácena.

Sektor byl v obrovské nejistotě, když se v loňském roce zdržovalo vypsání podpory. Dnes je zřejmé, že je dokončení procesu a vypsání podpory otázkou několika týdnů. Proces notifikace bude ukončen s dostatečným časovým předstihem před začátkem nového roku a vypsání podpory tak již nebude nic bránit, jak včera uvedl i Energetický regulační úřad.

Není důležité, jestli se podpora vypíše o nějaký týden dříve nebo později, zásadní je, že provozovatelé obnovitelných zdrojů se konečně a zaslouženě dočkají standardního podnikatelského a právního prostředí, budou se tak moci soustředit na práci, tedy výrobu čisté české energie.”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda CZ Biom uvedl:
Oceňujeme profesionální přístup českých úřadů i Evropské komise, je to zásadní kauza s dopadem na národní hospodářství včetně bankovního sektoru, drobných investorů, zemědělců, obcí i provozovatelů s účastí státu, jako např. podniků povodí, které provozují řadu malých vodních elektráren.