Tiskové zprávy

Tisková zpráva Komory OZE

Komora OZE vítá návrh energetické unie představené Evropskou komisí. Bezpečnost, udržitelnost, konkurenceschopnost a každému Evropanovi dostupná energie – to jsou základní kameny ve středu 25. února Evropskou komisí zveřejněného konceptu Evropské energetické unie. Sjednocení energetické politiky členských zemí EU a propojení evropského energetického trhu umožňujícího využití potenciálu obnovitelných zdrojů, efektivitu, konkurenceschopnost a svobodu spotřebitelů i energetickou nezávislost Evropy s ohledem na ochranu klimatu a životního prostředí. To jsou nanejvýše důležité otázky pro budoucnost Evropy. Od ustavení společenství uhlí a oceli je to neméně důležitý milník Evropské unie.