Tiskové zprávy

Tisková zpráva Komory OZE

Energetický regulační úřad zohlednil připomínky z veřejného konzultačního procesu a úplně zastavil práce na nové tarifní struktůře. To vítáme, Komora OZE byla od samotného počátku proti předloženému návrhu.

Komora obnovitelných zdrojů vítá závěry, které dne 17.8.2016 zveřejnil Energetický regulační úřad k tématu nové tarifní struktury. Oceňujeme to, že podněty z veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad reflektuje a přípravu nové tarifní struktůry zcela zastavil a původní návrh tak vůbec nebude uveden do praxe.

To je dobrá zpráva a naděje nejen pro 2 milióny zákazníků v domácnostech na které by připravovaná změna měla negativní dopad, ale také pro další rozvoj čisté decentrální energetiky z obnovitelných zdrojů. To umožní nejen opuštění velikosti jističe jako určujícího parametru pro výši platby, ale mimo jiné také speciální pracovní týmy, které by měly v souvislosti s přípravou Vyváženého tarifního systému vzniknout. Komora obnovitelných zdrojů je připravena k aktivnímu zapojení a odborné debatě..

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:
Zastavení přípravy nové tarifní struktury vítáme a považujeme za logické, nikoliv však nový tarif, pokud by znamenal zvýšení stálých plateb za vlastní zdroj. I k tomuto jsme připraveni na věcnou diskusi.”

Jakub Halamíček, místopředseda Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií uvedl:
“Souhlasíme a vítáme rozhodnutí Energetického regulačního úřadu resp. paní předsedkyně, že Nová tarifní struktura v navržené podobě nebude uvedena v účinnost a bude nahrazena Vyváženým tarifním systémem, který zohlední aktuální stav decentrální energetiky a její postupný rozvoj. V opačném případě hrozilo úplné zastavení rozvoje čistých obnovitelných zdrojů.

Václav Helebrant, člen správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel,
Odborná diskuse umožní vyhodnotit akumulační schopnost topných soustav s elektřinou, jako základním zdrojem, a její pozitivní vliv na vyrovnávání elektrické sítě. Následně pak motivovat investory, aby vytápění na bázi elektřiny pořizovali také s ohledem na řízenou akumulaci.