Pozice a stanoviska

Vyjádření ke smlouvám povinně vykupujícího (postoupení záruk původu)

Dne 19. 12. 2023 se na základě podnětu Komory OZE uskutečnilo jednání svolané Energetickým regulačním úřadem s povinně vykupujícími podle zákona o podporovaných zdrojích energie k některým nejasným ustanovení ve smluvních/obchodních podmínkách týkajících se povinného výkupu.

Sdílíme vyjádření PRE a. s. a ČEZ Prodej, a. s. k otázce povinnosti na postoupení záruky původu na vykupovanou elektřinu. Obě společnosti potvrzují, že se nejedná o podmínku, ale možnost dodavatele elektřiny.