Tiskové zprávy

Začíná příprava návodů využívajících 3D grafiky a rozšířenou realitu

Komora OZE začíná ve spolupráci se svými členy připravovat sady 3D návodů, které v režimu rozšířené reality usnadní a zkvalitní montáže obnovitelných zdrojů energie. Práce na projektu „Online vzdělávání ke zvýšení odbornosti personálních kapacit na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla)” probíhají s finanční podporou ze zdrojů Next Generation EU.

Cílem projektu je zvyšování odbornosti personálních kapacit instalační firem. Hlavním výstupem je vytvoření softwarového a datového prostředí pro vytváření, umisťování a zobrazování instruktážních materiálů k jednotlivým krokům (výrobkům) celého procesu instalace výroben OZE s využitím rozšířené reality. Vytvoření takového prostoru a možnosti online i offline zobrazování je efektivním nástrojem jak pro výrobce, kterým se tím otevírá možnost zvýšení dosahu a rychlosti zaškolování při zavádění nových výrobků, tak motážníkům, kteří mohou efektivně reagovat na poptávku klienta i v případě instalace výrobku, se kterým doposud nemají zkušenosti.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.